Levering og håndtering af vegetabilske madolier til producenter, er P. Adamsens primære drift.

Derudover leverer vi salt, kemi, vand, kølervæske mm. Vi driver et moderne lagerhotel med lave omkostninger for kunderne og et let gennemskueligt ordresystem.HAVE QUESTIONS?LET'S GET IT DONE.